12/01/2017 Oossebeek klaar voor vismigratie?

Al gehoord van de Oossebeek?  Deze beek ontspringt in de buurt van Oudenaarde en vloeit in de Boven-Schelde niet ver van Welden.  Een blinde vlek in de zo mooie Vlaamse Ardennen en dat is natuurlijk niet aan de snuffelpalen van VVVA ontgaan, want de stad Oudenaarde heeft het licht op groen gezet voor de heraanleg van de Oossebeek ter hoogte van de bekende Zwadderkotmolen.  In het kader van de herstelprojecten
van de zwadderkotmolen_materVlaamse Overheid voor stroomminnende vissoorten, waaraan VVVA vzw haar medewerking aan verleent, verdient de Oossebeek natuurlijk ook onze volle aandacht.

De Oossebeek staat niet in verbinding met de Zwalm of de Maarkebeek, maar mondt rechtstreeks uit in de Boven-Schelde.  Daarom zien wij deze beek ook als een belangrijke waterloop voor vismigratie en als paai- en opgroeigebied voor vissen die vanuit de Boven-Schelde optrekken.

Een unieke mogelijkheid waarbij alle betrokken partijen moeten proberen de Milieudienst van de stad Oudenaarde te overtuigen van het belang van vismigratie in deze beek, en van de nood aan biotoopverbeterende maatregelen voor het herstel van vissoorten zoals beekforel, serpeling en kopvoorn.

Intussen zij er, dankzij de tussenkomst van VVVA vzw, al contacten gelegd met de Milieudienst van de stad Oudenaarde.  Als gevolg daarvan worden de heren A. Dillen (vaste visserijbioloog ANB-PVC) en P. Boets (vaste visserijbioloog en entomoloog PCM) binnenkort uitgenodigd op de koffie in het stadshuis van Oudenaarde om de mogelijkheden te onderzoeken hoe alle betrokken partijen kunnen meehelpen voor het herstellen van het visbestand en de correcte heraanleg van de loop van de Oossebeek.  Zij kunnen ook vanuit hun expertise en met terugkoppeling met onze VZW, de milieudienst advies verlenen over wat de verschillende vissoorten nodig hebben qua vismigratie-oplossingen en biotoopverbetering.  Binnen afzienbare tijd staat er een bemonstering op de planning van beide heren om het huidige visbestand in de Oossebeek in kaart te brengen.

We blijven jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen!

G.V.

17/12/2016 Op bezoek bij ministerie van Visserij en Milieu

fotoministeriemilieuDat er veel werk nodig is om onze missie te volbrengen, zal wel geen geheim zijn.  Een aspect daarvan is de wetgeving.  Samen met de ondersteunende bioloog van ANB, Alain Dillen, trokken we op 17/12 naar het Kabinet van mvr Schauvliege om ons project voor Catch & Release voor te stellen.

We konden onmiddelijk, dankzij de tussenkomst van enkele mensen die het project een warm hart toedragen, terecht bij de verantwoordelijke kabinetsmedewerker voor visserij.  Deze onthaalde het project met veel positieve reactie op onze voorgestelde punten.

De opmerking van de medewerker is dat ons project een voorbeeeld is voor veel visverenigingen en dat, moest iedereeen binnen de visserij het voorstel doen, het voor heel Vlaanderen mogelijk is om Catch & Release in te voeren.  Stof voor veel discussies, maar volgens ons de beste optie voor een duurzame visserij!

Binnenkort komen we opnieuw samen met een volledig dossier, volledig uitgewerkt voor een proefproject van 5 jaar op het volledige Zwalmbekken, zodat de minister haar besluit kan nemen voor de invoering er van.  Binnenkort dus meer goed nieuws!

06/12/2016 Overleg Extra Controles Natuurinspectie

Vandaag was er overleg met de mensen van Natuurinspectie Oost-Vlaanderen.  Er zijn heel wat duidelijke stappen uitgewerkt, waarbij iedereen zich kan inzetten voor het realiseren van een goed anti-stroopplan voor zowel de Zwalm, als elk ander openbaar water.

Meer info over hoe je te werk moet gaan? Check onze regels voor melding hier:

http://vvva.be/stroperij%20melden.html