17/12/2016 Op bezoek bij ministerie van Visserij en Milieu

fotoministeriemilieuDat er veel werk nodig is om onze missie te volbrengen, zal wel geen geheim zijn.  Een aspect daarvan is de wetgeving.  Samen met de ondersteunende bioloog van ANB, Alain Dillen, trokken we op 17/12 naar het Kabinet van mvr Schauvliege om ons project voor Catch & Release voor te stellen.

We konden onmiddelijk, dankzij de tussenkomst van enkele mensen die het project een warm hart toedragen, terecht bij de verantwoordelijke kabinetsmedewerker voor visserij.  Deze onthaalde het project met veel positieve reactie op onze voorgestelde punten.

De opmerking van de medewerker is dat ons project een voorbeeeld is voor veel visverenigingen en dat, moest iedereeen binnen de visserij het voorstel doen, het voor heel Vlaanderen mogelijk is om Catch & Release in te voeren.  Stof voor veel discussies, maar volgens ons de beste optie voor een duurzame visserij!

Binnenkort komen we opnieuw samen met een volledig dossier, volledig uitgewerkt voor een proefproject van 5 jaar op het volledige Zwalmbekken, zodat de minister haar besluit kan nemen voor de invoering er van.  Binnenkort dus meer goed nieuws!