Vissers Gezocht (M/V/X)

Het hing al eventjes in de lucht. Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw is dood, Lang leve Verenigde Vissers Vlaamse Ardennen vzw.

Met een nieuw logo, een nieuwe identiteit en een nieuwe missie, wil VVVA vzw zich actief inzetten op hun uitgebreide werkterrein. Sinds 01/01/2021 krijgen we extra water onder onze hoede.

Er wordt een contract afgesloten met de Oost Vlaamse Visserijcomisse en ANB voor de 4 extra meanders die onder onze hoede vallen en een traject van de Bovenschelde tussen de monding van de Osebeek en Zingembrug.

De Spettekraai

De 4 Schelde meanders kun je ook terugvinden op onze pagina: Spettekraai, Blarewater, Meilegem en Mesureput. Omdat we vinden dat elke visser inspraak en kennis moet toevoegen aan het nieuwe beheer zijn we op zoek naar vissers die willen aansluiten bij onze vereniging. Zowel als visser, medewerker in beheerswerken als hengelsteward Sportvisserij Vlaanderen zijn ze welkom.

Afhankelijk van het aantal nieuwe kandidaten zullen ook nieuwe activiteiten worden georganiseerd.

Heb je interesse en wil je even polsen wat dit project allemaal inhoudt? Laat het ons weten via onze contactfiche op vvva.be

Van zodra we zicht krijgen op mogelijke vergaderingen contacteren we alle kandidaten voor een infosessie.

Tot Dan!

Mesureput

Mesureput is in de streek gekend voor zijn sterk roofvisbestand. De meander is reeds afgesloten van de Schelde sinds 1890 en bevindt zich in de Zingemse Meersen.

VVVA wil vooral toezien op de blijvende toegankelijkheid voor de visser en de waarborg van het biotoop. Niet alle zones dienen bevisbaar te zijn, dit komt het bestand meer dan ten goede.

Bron: Google Maps

Zwalmbeek

Ons kindje, de reden voor het ontstaan van VVVA vzw. De Zwalm(beek)vallei en al haar zijbeken is één van de mooiste, zoniet dé mooiste waters van Vlaanderen. Ze herbergt een van de nog oudste overlevende forelpopulaties diep in zijn bronbeken.

Typerend voor de beek zijn zijn vele molens, helder water, mooie populatie van stroomminnende vissen. Op 1 locatie na is de beek volledig opzwembaar voor de migrerende vissoorten. Deze locatie wordt in 2021 aangepakt, waarna de volledige beek tot aan de meeste bronnen bereikbaar zal worden voor de paai van diverse soorten.

Sinds 2016 is hier een herstelproject gestart voor beekforel, door het uitzetten van juviniele vissen, aanleggen van paaiplaatsen en het onderhoud ervan en het uitzetten van Vibertboxen om de mogelijkheid tot uitbroeden van eitjes te monitoren.

Op hengelgebied is dit een waar paradijs, alleen al om de reden dat er een enorm mooi evenwicht tussen de soorten is ontstaan, dankzij het meeneemverbod dat de vereniging wist af te dwingen bij de Vlaamse Overheid. Op die manier kan het evenwicht tussen de soorten zicht in stand houden. Dat resulteert in mooie vangsten binnen alle soorten die we in Vlaanderen kennen. Van beekforel tot winde, over snoek en baars, maar ook de unieke soorten serpeling en kopvoorn, die tot voor kort bijna uitgestorven waren in Vlaanderen.

Vissen in de Zwalmbeek mag, maar vangst moet meteen teruggezet worden – NUUS
(c) L.A.M.P.

Europees Project in de maak?

Veel nieuwe posts komen er niet op onze pagina, maar als we al eens iets publiceren, dan is dat meestal met goed nieuws.

Sinds enkele weken is er een mooie samenwerking in de maak tussen onze vereniging, VVVA vzw en Natuurpunt Vlaamse Ardennen. NP nam contact op met onze vereniging in het kader van een project van de EU, nl het LIFE Programme: https://ec.europa.eu/easme/en/life

In dit kader vroeg NP onze samenwerking in dit project, zodat wij hun expertise kunnen gebruiken voor het aquatisch gedeelte van het project dat zal worden ingediend. Soorten zoals Beekprik en Rivierdonderpad zijn 2 sleutelsoorten waarvoor een voorstel zou worden ingediend. Het gaat dat voornamelijk over habitatverbeteringen en paaibedaanleg. Alles zou uiteraard in samenwerking gebeuren met de lokale overheden.

Op deze manier tonen beide verenigingen dat een samenwerking tot mooie resultaten zou kunnen leiden. In afwachting van een goedkeuring door de EU, zijn we in ieder geval zeer tevreden over deze toenadering en intentieverklaringen.

T.D.

Groots nieuw pilootproject in de maak voor de Vlaamse Ardennen

   

Sinds 2 jaar is VVVA actief in de Vlaamse Ardennen en dat vooral op de Zwalm en de Maarkebeek.  We zetten ons als vereniging in te gunste van biotoop en vissen, met een mooiere visserij tot gevolg.  Omdat we na deze korte termijn al heel wat vooruitgang zien op ons werkterrein zijn sinds kort gesprekken gestart met alle hengelverbonden in de Vlaamse Ardennen om dit project open te trekken naar de volledige Vlaamse Ardennen.

Wat betekent het?

Kort gezegd komt het er op neer dat het team vrijwilligers sterk gaat uitbreiden.  Niet enkel de huidige club met 40 vliegvissers kan deze taak op zich nemen.  Omdat in de Vlaamse Ardennen specifieke waters met eigen visserijtechniek zijn is een uitbreiding van de kennis zeker nodig.  Ook al hebben we de ondersteuning van ANB, PCM Oost-Vlaanderen en INBO, de hengelkennis situeert zich toch het meest bij de hengelaars zelf.

De bedoeling is daarom dat alle hengelverbonden verenigd worden in een nieuwe werking, samen met individuele vissers die mee het project willen steunen.  In dat kader zal een nieuwe koepelvereniging worden opgericht om al deze beheerswerken, steward-taken en hengelpromoties te coördineren.  Het zou een unicum zijn in Vlaanderen dat de volledige hengelsportwereld zich inzet voor een project op openbaar hengelwater, dat in ondersteuning van Sportvisserij Vlaanderen vzw.

Wie werkt mee?

Het antwoord is simpel.  Iedereen met een hart voor duurzame hengelsport is welkom.  Een constructieve en positieve houding is tevens belangrijk.  Zowel clubs als individuele vissers kunnen aansluiten.  Dit betekent dat je ook lid

wordt van Sportvisserij Vlaanderen vzw, zodat je in orde bent met alles qua verzekering, en je kunt eventueel kiezen voor een federatie waar je lid van wordt (VBK, VRF, VVHPOV of FVV).

Personen die een stewardfunctie op zich willen nemen in de streek kunnen na een opleiding bij Sportvisserij Vlaanderen vzw en na goedkeuring door de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen, via de koepelorganisatie in de Vlaamse Ardennen aan het werk.  Stewardfuncties bestaan uit het informeren van hengelaars aan de waterkant, melden van calamiteiten aan de bevoegde instanties via de coördinator en, wanneer nodig, actie ondernemen bij acute problemen.  Alle leden kunnen natuurlijk ook meewerken aan de beheerswerken: snoeien, afvissingen ondersteunen van ANB, visuitzettingen, opruimacties,…  De mogelijkheden om je in te zetten als lid zijn legio.

Wanneer gaat alles van start?

Het spreekt voor zich dat een dergelijk project heel wat voeten in de aarde heeft.  Momenteel is een voorstel ingediend bij de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen met het doel om in 2019 op te kunnen starten.  Alles staat en valt natuurlijk met de ondersteuning van de lokale clubs en vrijwilligers.  Een aantal oude Scheldemeanders komen op termijn ook in het beeld, alsook de Schelde zelf en enkele openbare waters in de streek.  Het aantal toegewezen waters zou gestaag stijgen naarmate de groep groeit.

Waarom?

Waarom niet?  Het is het ultieme antwoord op de vraag voor meer en beter hengelwater, inmengen van de hengelaar in het beheer van het openbaar domein en meer controle langs de oever.  Het netwerk dat zo ontstaat in de streek zorgt ook voor een sterke stem bij het aanbrengen van punten bij de overheid.  De resultaten die nu al te merken zijn langs bijvoorbeeld de Zwalm bewijzen alleen maar dat een dergelijk project niets dan goede gevolgen heeft.

Hoe?

Voorlopig  kun je je opgeven via info@vvva.be en in een mail schrijven wat je motivatie is om mee te helpen aan het project.  Je kunt dit met je club of individueel doen.  Ondertussen zijn er al heel wat clubs en individuele hengelaars die zich hebben opgegeven om mee te werken.  Ik zou zeggen: kijk de kat niet uit de boom.  Hoe sneller je bij het project betrokken raakt, hoe sneller je mee kan werken aan een uniek project en mee kunt helpen om de lijnen uit te stippelen voor de toekomst van de openbare visserij.