Europees Project in de maak?

Veel nieuwe posts komen er niet op onze pagina, maar als we al eens iets publiceren, dan is dat meestal met goed nieuws.

Sinds enkele weken is er een mooie samenwerking in de maak tussen onze vereniging, VVVA vzw en Natuurpunt Vlaamse Ardennen. NP nam contact op met onze vereniging in het kader van een project van de EU, nl het LIFE Programme: https://ec.europa.eu/easme/en/life

In dit kader vroeg NP onze samenwerking in dit project, zodat wij hun expertise kunnen gebruiken voor het aquatisch gedeelte van het project dat zal worden ingediend. Soorten zoals Beekprik en Rivierdonderpad zijn 2 sleutelsoorten waarvoor een voorstel zou worden ingediend. Het gaat dat voornamelijk over habitatverbeteringen en paaibedaanleg. Alles zou uiteraard in samenwerking gebeuren met de lokale overheden.

Op deze manier tonen beide verenigingen dat een samenwerking tot mooie resultaten zou kunnen leiden. In afwachting van een goedkeuring door de EU, zijn we in ieder geval zeer tevreden over deze toenadering en intentieverklaringen.

T.D.

Groots nieuw pilootproject in de maak voor de Vlaamse Ardennen

   

Sinds 2 jaar is VVVA actief in de Vlaamse Ardennen en dat vooral op de Zwalm en de Maarkebeek.  We zetten ons als vereniging in te gunste van biotoop en vissen, met een mooiere visserij tot gevolg.  Omdat we na deze korte termijn al heel wat vooruitgang zien op ons werkterrein zijn sinds kort gesprekken gestart met alle hengelverbonden in de Vlaamse Ardennen om dit project open te trekken naar de volledige Vlaamse Ardennen.

Wat betekent het?

Kort gezegd komt het er op neer dat het team vrijwilligers sterk gaat uitbreiden.  Niet enkel de huidige club met 40 vliegvissers kan deze taak op zich nemen.  Omdat in de Vlaamse Ardennen specifieke waters met eigen visserijtechniek zijn is een uitbreiding van de kennis zeker nodig.  Ook al hebben we de ondersteuning van ANB, PCM Oost-Vlaanderen en INBO, de hengelkennis situeert zich toch het meest bij de hengelaars zelf.

De bedoeling is daarom dat alle hengelverbonden verenigd worden in een nieuwe werking, samen met individuele vissers die mee het project willen steunen.  In dat kader zal een nieuwe koepelvereniging worden opgericht om al deze beheerswerken, steward-taken en hengelpromoties te coördineren.  Het zou een unicum zijn in Vlaanderen dat de volledige hengelsportwereld zich inzet voor een project op openbaar hengelwater, dat in ondersteuning van Sportvisserij Vlaanderen vzw.

Wie werkt mee?

Het antwoord is simpel.  Iedereen met een hart voor duurzame hengelsport is welkom.  Een constructieve en positieve houding is tevens belangrijk.  Zowel clubs als individuele vissers kunnen aansluiten.  Dit betekent dat je ook lid

wordt van Sportvisserij Vlaanderen vzw, zodat je in orde bent met alles qua verzekering, en je kunt eventueel kiezen voor een federatie waar je lid van wordt (VBK, VRF, VVHPOV of FVV).

Personen die een stewardfunctie op zich willen nemen in de streek kunnen na een opleiding bij Sportvisserij Vlaanderen vzw en na goedkeuring door de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen, via de koepelorganisatie in de Vlaamse Ardennen aan het werk.  Stewardfuncties bestaan uit het informeren van hengelaars aan de waterkant, melden van calamiteiten aan de bevoegde instanties via de coördinator en, wanneer nodig, actie ondernemen bij acute problemen.  Alle leden kunnen natuurlijk ook meewerken aan de beheerswerken: snoeien, afvissingen ondersteunen van ANB, visuitzettingen, opruimacties,…  De mogelijkheden om je in te zetten als lid zijn legio.

Wanneer gaat alles van start?

Het spreekt voor zich dat een dergelijk project heel wat voeten in de aarde heeft.  Momenteel is een voorstel ingediend bij de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen met het doel om in 2019 op te kunnen starten.  Alles staat en valt natuurlijk met de ondersteuning van de lokale clubs en vrijwilligers.  Een aantal oude Scheldemeanders komen op termijn ook in het beeld, alsook de Schelde zelf en enkele openbare waters in de streek.  Het aantal toegewezen waters zou gestaag stijgen naarmate de groep groeit.

Waarom?

Waarom niet?  Het is het ultieme antwoord op de vraag voor meer en beter hengelwater, inmengen van de hengelaar in het beheer van het openbaar domein en meer controle langs de oever.  Het netwerk dat zo ontstaat in de streek zorgt ook voor een sterke stem bij het aanbrengen van punten bij de overheid.  De resultaten die nu al te merken zijn langs bijvoorbeeld de Zwalm bewijzen alleen maar dat een dergelijk project niets dan goede gevolgen heeft.

Hoe?

Voorlopig  kun je je opgeven via info@vvva.be en in een mail schrijven wat je motivatie is om mee te helpen aan het project.  Je kunt dit met je club of individueel doen.  Ondertussen zijn er al heel wat clubs en individuele hengelaars die zich hebben opgegeven om mee te werken.  Ik zou zeggen: kijk de kat niet uit de boom.  Hoe sneller je bij het project betrokken raakt, hoe sneller je mee kan werken aan een uniek project en mee kunt helpen om de lijnen uit te stippelen voor de toekomst van de openbare visserij.

04/04/2017 – Sensibiliseren…

 

Naar aanleiding van de verschillende meldingen die we binnenkregen over het afstropen van vissen op de Zwalm, werd beslist om deze namiddag eens een rondgang te doen op verscheidene trajecten langsheen de Zwalm. Samen met de mensen van Bos en Natuur werd er even de tijd genomen om met de vissers in dialoog te gaan en wat meer duiding te geven bij de verscheidene herstelprojecten die op dit moment lopende zijn in het Zwalmbekken. Er werd nog eens aangehaald dat deze projecten nog steeds bijzonder broos zijn en dat indien we in de toekomst verder willen vissen, er een goede verstandhouding nodig is tussen Visser en natuur. Waarmee wordt bedoeld dat een vis thuis hoort op de plaats waar hij gevangen werd en met de nodige zorg werd onthaakt. Ook onze vereniging VVVA werd aan de hengelaars voorgesteld. Hier werd ook nog eens duidelijk gemaakt ondanks het feit dat onze naam aan het vliegvissen gelinkt is, wij toch ook graag met de andere hengelaars in contact zouden komen om de handen in elkaar te slaan en van de Zwalm een duurzaam hengelwater te maken. In de toekomst worden er nog geregeld dergelijke rondgangen gepland dit om de vissers verder te informeren en eventuele hardleerse panvissers er tussenuit te halen.

Voor vragen, informatie of meldingen van stroperij kunt u steeds terecht op: info@vvva.be

 

30/03/2017 Provinciale ondersteuning Zwalmproject – Infovergadering

Vandaag konden we op de provinciale visserijcommissie Oost-Vlaanderen een presentatie brengen voor alle leden en de Gedeputeerde en Voorzitter, Dhr Peter Hertog, die zeer geïnteresseerd was in wat er allemaal op de planning staat, en onze aanpak door het invoeren van een meeneemverbod.

Ook de unanieme steun van de aanwezige leden betekent alleen maar wat we al vermoedden toen we met dit werk startten.  Hier kan niemand tegen zijn, en het is mogelijk een eerste stap voor de volledige manier van omgaan met de recreatieve visserij op openbare wateren in Vlaanderen.

Later op de avond konden we tijdens onze openbare infovergadering heel wat nieuwe mensen informeren over wat er te gebeuren staat in en rond de Vlaamse Ardennen, en wat ze er zelf kunnen voor betekenen. In samenwerking met ANB werd een presentatie gehouden over het lopende herstelproject.  We zijn ook zeer blij meerdere nieuwe leden te kunnen verwelkomen!

Een sterke en gemotiveerde groep met een goed voornemen!  De toekomst lacht ons tegemoet!

03/04/2017 Een opmerkelijke samenwerking aan de oever van de Zwalm

Wat gebeurt er als gelijkgestemden hun krachten bundelen voor één en hetzelfde doel?  Dan krijg je wat er vandaag allemaal werd verwezenlijkt aan de oevers van een van de hoofdslagaders van de Vlaamse Ardennen: De Zwalm!

Na overleg met alle betrokken partijen, zijnde: de eigenaars, de

Milieuschepen en -dienst die ons logistieke ondersteuning gaven, Vlaamse Milieumaatschappij en Agentschap Natuur en Bos die ons alle informatie verschaften om de juiste stappen te nemen in het aanleggen en lokale handelszaken, is er iets uniek verwezenlijkt.  Niet alleen werd de oever opgeruimd over een traject van enkele kilometers (inclusief een deel openbare wegen), maar werd ook een fantastische hengelplaats gecreëerd voor het vliegvissen en jeugdinitiatie voor dezelfde sport. Maar nog belangrijker: een kweekplaats voor kwetsbare diersoorten!

Enkele cijfers:
-9 vrijwilligers (niet alleen uit VVVA vzw maar ook naburige verenigingen)
-4 km traject geruimd + het terrein van het koopcentrum te Zwalm inclusief de hele parking en nieuwe locatie van de glasbollen
-300 m rivier vrij gemaakt voor het vliegvissen
-29 zakken zwerfvuil (helft langs traject, helft aan het koopcentrum

Maar natuurlijk zijn er enkele onmeetbare zaken behaald:
-De natuur nieuwe kansen gegeven om zich te ontwikkelen
-De uitstraling van onze vereniging en de Zwalm positief in de media gebracht (op maandag ook in de regionale uitgave van het nieuwblad)
-Een aangenamere buurt gecreëerd rond het koopcentrum
-En vooral, ervaren dat samenwerken  boven persoonlijke belangen tot mooie resultaten leidt!

Maar hier stopt het niet uiteraard. Voor de toekomstige activiteiten staan alle oevergemeenten te popelen om met ons samen te werken. Dat betekent dat we ons team zullen moeten uitbreiden.  Van daar onze oproep naar ALLE hengelaars met een neus voor een duurzaam hengelbeleid:  Meld jullie aan, contacteer ons, werk met ons samen!  Al meerdere verenigingen en personen hebben dat gedaan, met onder meer het mooi resultaat van vandaag tot gevolg.  Het eindresultaat is voor iedereen hetzelfde: een mooiere en betere hengelsport, unieke hengelstekken met prachtige, natuurlijk gekweekte vissen van unieke, uitgestorven gewaande soorten. Kortweg: het summum van aquatische natuurbeleving!

Bij deze willen we nogmaals een grote DANK U uit

en naar iedereen die zich rechtstreeks en onrechtstreeks heeft ingezet voor wat er gebeurde.

Onze agenda voor 2017: http://vvva.be/agenda%20leden.html

Op naar de volgende actie: 25/05/2017: Jeugdinitiatiedag Vliegvissen.  Info en inschrijvingen op info@vvva.be of via het contactformulier op de site.

T.D.

27/01/2017 – Lid worden van VVVA vzw? Het kan vanaf … NU!

Wou je al altijd lid worden van een hengelvereniging met net dat ietsje meer dan enkel het vissen?  Dat kan vanaf nu!

Een globale benadering van het hengelen, van langs de oever tot in het water, van snoeiwerk tot paaibedonderhoud, van de hengel tot de visuitzetting, met oog voor natuurherstel tot in de kleinste details.

Er is tevens, in de lijn van de vernieuwende filosofie van de vereniging, een grote inzet gedaan voor de jeugd. -16-jarigen zullen blij zijn met onze aanbieding!

Dus vanaf nu inschrijven!  Hier vind je de pagina: Inschrijvingen

T.D

25/01/2017 Voorlopige resultaten overleg met de gemeente Zwalm

Gisteren (24/01/2017) was het dus zo ver, VVVA had een overleg met de milieudienst en schepen E. Devriendt van de gemeente Zwalm om af te tasten hoe Zwalm het vooropgestelde project kan ondersteunen. Onze voorzitter, had na het onderhoud een glimlach van oor tot oor want alle voorstellen zijn zéér positief ontvangen. Eén zwaluw maakt nog niet de lente, maar als de heer Devriendt al de intentie had om dezelfde dag de voorstellen al op tafel te krijgen binnen de zitting van het Schepencollege dan mag VVVA toch hopen op…

Onder andere hopen op een JA voor de voorgestelde natuurbehoudende insteek en de inzet voor sociale werken. Hopen op een JA bij het ondersteunen van zwerfvuilacties, hopen op een JA voor het plaatsen infoborden aan het begin van elk wandelpad/traject. Dit om de hengelaars te informeren over de lokale regelgeving en wandelaars op de hoogte te stellen van het herstelprogramma. Hopen op een JA voor ondersteuning van de werking, hopen op een JA voor logistieke hulp of het uitvoeren van maatschappelijke taken, zoals het informeren van de hengelaars d.m.v. flyers met informatie over de te volgen richtlijnen. Het voorlopig resultaat: veel hoop op JA’S en goede wil! Hoop doet leven, dus hoopt VVVA snel op een positief antwoord van de gemeente Zwalm.

Wordt vervolgd…

G.V.

Overleg met de Gemeente Zwalm: Symbiose in de maak?

Komende dinsdag 24 januari heeft VVVA vzw een onderhoud met de milieudienst van de gemeente Zwalm betreffende een gedegen samenwerking om het Zwalmproject te laten slagen. Zwalm gaat VVVA niet teleurstellen want ze krijgen de unieke mogelijkheid om bij te dragen aan de herintroductie van de beekforel in Vlaanderen. Vismigratie en biotoopverbeterende maatregelen voor het herstel van vissoorten zoals beekforel, serpeling en kopvoorn gaan nieuwe troeven worden voor de Zwalmstreek. Niet enkel op milieugebied, maar ook als extra toeristische uitstraling en vooral voor het Catch & Release proefproject van VVVA.  Gesteund door o.a. ANB en Natuurpunt, kan Zwalm als eerste Vlaamse gemeente gaan pronken met hun natuurbehoudende kijk op een riviertje dat dezelfde naam heeft en tot voor kort enkel diende als afvoerloop.

 

G.V.

12/01/2017 Oossebeek klaar voor vismigratie?

Al gehoord van de Oossebeek?  Deze beek ontspringt in de buurt van Oudenaarde en vloeit in de Boven-Schelde niet ver van Welden.  Een blinde vlek in de zo mooie Vlaamse Ardennen en dat is natuurlijk niet aan de snuffelpalen van VVVA ontgaan, want de stad Oudenaarde heeft het licht op groen gezet voor de heraanleg van de Oossebeek ter hoogte van de bekende Zwadderkotmolen.  In het kader van de herstelprojecten
van de zwadderkotmolen_materVlaamse Overheid voor stroomminnende vissoorten, waaraan VVVA vzw haar medewerking aan verleent, verdient de Oossebeek natuurlijk ook onze volle aandacht.

De Oossebeek staat niet in verbinding met de Zwalm of de Maarkebeek, maar mondt rechtstreeks uit in de Boven-Schelde.  Daarom zien wij deze beek ook als een belangrijke waterloop voor vismigratie en als paai- en opgroeigebied voor vissen die vanuit de Boven-Schelde optrekken.

Een unieke mogelijkheid waarbij alle betrokken partijen moeten proberen de Milieudienst van de stad Oudenaarde te overtuigen van het belang van vismigratie in deze beek, en van de nood aan biotoopverbeterende maatregelen voor het herstel van vissoorten zoals beekforel, serpeling en kopvoorn.

Intussen zij er, dankzij de tussenkomst van VVVA vzw, al contacten gelegd met de Milieudienst van de stad Oudenaarde.  Als gevolg daarvan worden de heren A. Dillen (vaste visserijbioloog ANB-PVC) en P. Boets (vaste visserijbioloog en entomoloog PCM) binnenkort uitgenodigd op de koffie in het stadshuis van Oudenaarde om de mogelijkheden te onderzoeken hoe alle betrokken partijen kunnen meehelpen voor het herstellen van het visbestand en de correcte heraanleg van de loop van de Oossebeek.  Zij kunnen ook vanuit hun expertise en met terugkoppeling met onze VZW, de milieudienst advies verlenen over wat de verschillende vissoorten nodig hebben qua vismigratie-oplossingen en biotoopverbetering.  Binnen afzienbare tijd staat er een bemonstering op de planning van beide heren om het huidige visbestand in de Oossebeek in kaart te brengen.

We blijven jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen!

G.V.

17/12/2016 Op bezoek bij ministerie van Visserij en Milieu

fotoministeriemilieuDat er veel werk nodig is om onze missie te volbrengen, zal wel geen geheim zijn.  Een aspect daarvan is de wetgeving.  Samen met de ondersteunende bioloog van ANB, Alain Dillen, trokken we op 17/12 naar het Kabinet van mvr Schauvliege om ons project voor Catch & Release voor te stellen.

We konden onmiddelijk, dankzij de tussenkomst van enkele mensen die het project een warm hart toedragen, terecht bij de verantwoordelijke kabinetsmedewerker voor visserij.  Deze onthaalde het project met veel positieve reactie op onze voorgestelde punten.

De opmerking van de medewerker is dat ons project een voorbeeeld is voor veel visverenigingen en dat, moest iedereeen binnen de visserij het voorstel doen, het voor heel Vlaanderen mogelijk is om Catch & Release in te voeren.  Stof voor veel discussies, maar volgens ons de beste optie voor een duurzame visserij!

Binnenkort komen we opnieuw samen met een volledig dossier, volledig uitgewerkt voor een proefproject van 5 jaar op het volledige Zwalmbekken, zodat de minister haar besluit kan nemen voor de invoering er van.  Binnenkort dus meer goed nieuws!