Groots nieuw pilootproject in de maak voor de Vlaamse Ardennen

   

Sinds 2 jaar is VVVA actief in de Vlaamse Ardennen en dat vooral op de Zwalm en de Maarkebeek.  We zetten ons als vereniging in te gunste van biotoop en vissen, met een mooiere visserij tot gevolg.  Omdat we na deze korte termijn al heel wat vooruitgang zien op ons werkterrein zijn sinds kort gesprekken gestart met alle hengelverbonden in de Vlaamse Ardennen om dit project open te trekken naar de volledige Vlaamse Ardennen.

Wat betekent het?

Kort gezegd komt het er op neer dat het team vrijwilligers sterk gaat uitbreiden.  Niet enkel de huidige club met 40 vliegvissers kan deze taak op zich nemen.  Omdat in de Vlaamse Ardennen specifieke waters met eigen visserijtechniek zijn is een uitbreiding van de kennis zeker nodig.  Ook al hebben we de ondersteuning van ANB, PCM Oost-Vlaanderen en INBO, de hengelkennis situeert zich toch het meest bij de hengelaars zelf.

De bedoeling is daarom dat alle hengelverbonden verenigd worden in een nieuwe werking, samen met individuele vissers die mee het project willen steunen.  In dat kader zal een nieuwe koepelvereniging worden opgericht om al deze beheerswerken, steward-taken en hengelpromoties te coördineren.  Het zou een unicum zijn in Vlaanderen dat de volledige hengelsportwereld zich inzet voor een project op openbaar hengelwater, dat in ondersteuning van Sportvisserij Vlaanderen vzw.

Wie werkt mee?

Het antwoord is simpel.  Iedereen met een hart voor duurzame hengelsport is welkom.  Een constructieve en positieve houding is tevens belangrijk.  Zowel clubs als individuele vissers kunnen aansluiten.  Dit betekent dat je ook lid

wordt van Sportvisserij Vlaanderen vzw, zodat je in orde bent met alles qua verzekering, en je kunt eventueel kiezen voor een federatie waar je lid van wordt (VBK, VRF, VVHPOV of FVV).

Personen die een stewardfunctie op zich willen nemen in de streek kunnen na een opleiding bij Sportvisserij Vlaanderen vzw en na goedkeuring door de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen, via de koepelorganisatie in de Vlaamse Ardennen aan het werk.  Stewardfuncties bestaan uit het informeren van hengelaars aan de waterkant, melden van calamiteiten aan de bevoegde instanties via de coördinator en, wanneer nodig, actie ondernemen bij acute problemen.  Alle leden kunnen natuurlijk ook meewerken aan de beheerswerken: snoeien, afvissingen ondersteunen van ANB, visuitzettingen, opruimacties,…  De mogelijkheden om je in te zetten als lid zijn legio.

Wanneer gaat alles van start?

Het spreekt voor zich dat een dergelijk project heel wat voeten in de aarde heeft.  Momenteel is een voorstel ingediend bij de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen met het doel om in 2019 op te kunnen starten.  Alles staat en valt natuurlijk met de ondersteuning van de lokale clubs en vrijwilligers.  Een aantal oude Scheldemeanders komen op termijn ook in het beeld, alsook de Schelde zelf en enkele openbare waters in de streek.  Het aantal toegewezen waters zou gestaag stijgen naarmate de groep groeit.

Waarom?

Waarom niet?  Het is het ultieme antwoord op de vraag voor meer en beter hengelwater, inmengen van de hengelaar in het beheer van het openbaar domein en meer controle langs de oever.  Het netwerk dat zo ontstaat in de streek zorgt ook voor een sterke stem bij het aanbrengen van punten bij de overheid.  De resultaten die nu al te merken zijn langs bijvoorbeeld de Zwalm bewijzen alleen maar dat een dergelijk project niets dan goede gevolgen heeft.

Hoe?

Voorlopig  kun je je opgeven via info@vvva.be en in een mail schrijven wat je motivatie is om mee te helpen aan het project.  Je kunt dit met je club of individueel doen.  Ondertussen zijn er al heel wat clubs en individuele hengelaars die zich hebben opgegeven om mee te werken.  Ik zou zeggen: kijk de kat niet uit de boom.  Hoe sneller je bij het project betrokken raakt, hoe sneller je mee kan werken aan een uniek project en mee kunt helpen om de lijnen uit te stippelen voor de toekomst van de openbare visserij.