Vissers Gezocht (M/V/X)

Het hing al eventjes in de lucht. Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw is dood, Lang leve Verenigde Vissers Vlaamse Ardennen vzw.

Met een nieuw logo, een nieuwe identiteit en een nieuwe missie, wil VVVA vzw zich actief inzetten op hun uitgebreide werkterrein. Sinds 01/01/2021 krijgen we extra water onder onze hoede.

Er wordt een contract afgesloten met de Oost Vlaamse Visserijcomisse en ANB voor de 4 extra meanders die onder onze hoede vallen en een traject van de Bovenschelde tussen de monding van de Osebeek en Zingembrug.

De Spettekraai

De 4 Schelde meanders kun je ook terugvinden op onze pagina: Spettekraai, Blarewater, Meilegem en Mesureput. Omdat we vinden dat elke visser inspraak en kennis moet toevoegen aan het nieuwe beheer zijn we op zoek naar vissers die willen aansluiten bij onze vereniging. Zowel als visser, medewerker in beheerswerken als hengelsteward Sportvisserij Vlaanderen zijn ze welkom.

Afhankelijk van het aantal nieuwe kandidaten zullen ook nieuwe activiteiten worden georganiseerd.

Heb je interesse en wil je even polsen wat dit project allemaal inhoudt? Laat het ons weten via onze contactfiche op vvva.be

Van zodra we zicht krijgen op mogelijke vergaderingen contacteren we alle kandidaten voor een infosessie.

Tot Dan!

Groots nieuw pilootproject in de maak voor de Vlaamse Ardennen

   

Sinds 2 jaar is VVVA actief in de Vlaamse Ardennen en dat vooral op de Zwalm en de Maarkebeek.  We zetten ons als vereniging in te gunste van biotoop en vissen, met een mooiere visserij tot gevolg.  Omdat we na deze korte termijn al heel wat vooruitgang zien op ons werkterrein zijn sinds kort gesprekken gestart met alle hengelverbonden in de Vlaamse Ardennen om dit project open te trekken naar de volledige Vlaamse Ardennen.

Wat betekent het?

Kort gezegd komt het er op neer dat het team vrijwilligers sterk gaat uitbreiden.  Niet enkel de huidige club met 40 vliegvissers kan deze taak op zich nemen.  Omdat in de Vlaamse Ardennen specifieke waters met eigen visserijtechniek zijn is een uitbreiding van de kennis zeker nodig.  Ook al hebben we de ondersteuning van ANB, PCM Oost-Vlaanderen en INBO, de hengelkennis situeert zich toch het meest bij de hengelaars zelf.

De bedoeling is daarom dat alle hengelverbonden verenigd worden in een nieuwe werking, samen met individuele vissers die mee het project willen steunen.  In dat kader zal een nieuwe koepelvereniging worden opgericht om al deze beheerswerken, steward-taken en hengelpromoties te coördineren.  Het zou een unicum zijn in Vlaanderen dat de volledige hengelsportwereld zich inzet voor een project op openbaar hengelwater, dat in ondersteuning van Sportvisserij Vlaanderen vzw.

Wie werkt mee?

Het antwoord is simpel.  Iedereen met een hart voor duurzame hengelsport is welkom.  Een constructieve en positieve houding is tevens belangrijk.  Zowel clubs als individuele vissers kunnen aansluiten.  Dit betekent dat je ook lid

wordt van Sportvisserij Vlaanderen vzw, zodat je in orde bent met alles qua verzekering, en je kunt eventueel kiezen voor een federatie waar je lid van wordt (VBK, VRF, VVHPOV of FVV).

Personen die een stewardfunctie op zich willen nemen in de streek kunnen na een opleiding bij Sportvisserij Vlaanderen vzw en na goedkeuring door de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen, via de koepelorganisatie in de Vlaamse Ardennen aan het werk.  Stewardfuncties bestaan uit het informeren van hengelaars aan de waterkant, melden van calamiteiten aan de bevoegde instanties via de coördinator en, wanneer nodig, actie ondernemen bij acute problemen.  Alle leden kunnen natuurlijk ook meewerken aan de beheerswerken: snoeien, afvissingen ondersteunen van ANB, visuitzettingen, opruimacties,…  De mogelijkheden om je in te zetten als lid zijn legio.

Wanneer gaat alles van start?

Het spreekt voor zich dat een dergelijk project heel wat voeten in de aarde heeft.  Momenteel is een voorstel ingediend bij de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen met het doel om in 2019 op te kunnen starten.  Alles staat en valt natuurlijk met de ondersteuning van de lokale clubs en vrijwilligers.  Een aantal oude Scheldemeanders komen op termijn ook in het beeld, alsook de Schelde zelf en enkele openbare waters in de streek.  Het aantal toegewezen waters zou gestaag stijgen naarmate de groep groeit.

Waarom?

Waarom niet?  Het is het ultieme antwoord op de vraag voor meer en beter hengelwater, inmengen van de hengelaar in het beheer van het openbaar domein en meer controle langs de oever.  Het netwerk dat zo ontstaat in de streek zorgt ook voor een sterke stem bij het aanbrengen van punten bij de overheid.  De resultaten die nu al te merken zijn langs bijvoorbeeld de Zwalm bewijzen alleen maar dat een dergelijk project niets dan goede gevolgen heeft.

Hoe?

Voorlopig  kun je je opgeven via info@vvva.be en in een mail schrijven wat je motivatie is om mee te helpen aan het project.  Je kunt dit met je club of individueel doen.  Ondertussen zijn er al heel wat clubs en individuele hengelaars die zich hebben opgegeven om mee te werken.  Ik zou zeggen: kijk de kat niet uit de boom.  Hoe sneller je bij het project betrokken raakt, hoe sneller je mee kan werken aan een uniek project en mee kunt helpen om de lijnen uit te stippelen voor de toekomst van de openbare visserij.

30/03/2017 Provinciale ondersteuning Zwalmproject – Infovergadering

Vandaag konden we op de provinciale visserijcommissie Oost-Vlaanderen een presentatie brengen voor alle leden en de Gedeputeerde en Voorzitter, Dhr Peter Hertog, die zeer geïnteresseerd was in wat er allemaal op de planning staat, en onze aanpak door het invoeren van een meeneemverbod.

Ook de unanieme steun van de aanwezige leden betekent alleen maar wat we al vermoedden toen we met dit werk startten.  Hier kan niemand tegen zijn, en het is mogelijk een eerste stap voor de volledige manier van omgaan met de recreatieve visserij op openbare wateren in Vlaanderen.

Later op de avond konden we tijdens onze openbare infovergadering heel wat nieuwe mensen informeren over wat er te gebeuren staat in en rond de Vlaamse Ardennen, en wat ze er zelf kunnen voor betekenen. In samenwerking met ANB werd een presentatie gehouden over het lopende herstelproject.  We zijn ook zeer blij meerdere nieuwe leden te kunnen verwelkomen!

Een sterke en gemotiveerde groep met een goed voornemen!  De toekomst lacht ons tegemoet!

Persbericht 28/02/2017 – Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw in Actie

 

Als bestuur van de Vereniging Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw (VVVA vzw) zijn we blij u te melden dat wij als jongbakken vereniging op Zaterdag 4 maart 2017 onze eerste Opruim- en Snoeiactie houden aan de oevers van de Zwalm.

Als groep van natuurliefhebbers, hengelaars en idealisten als het over duurzaamheid gaat, ruimen wij deze zaterdag, in samenwerking met het Gemeentebestuur en de Milieudienst Zwalm, De Vlaamse Milieumaatschapij (VMM), Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de uitbaters rond het winkelcentrum aan Noordlaan 1 te Zwalm, de openbare oevers vanaf de Zwalmmolen tot aan Ter Biestmolen op.

Daarbij is er ook een overeenkomst gemaakt met de eigenaar van de private oevers ter hoogte van het Koopcentrum om ook op dit privéterrein een snoei- en opruimactie te houden.  Hierbij zullen de vele sluikstorten die zich in de begroeiing bevinden opgeruimd worden, alsook de oevers vrijgemaakt worden voor de ontwikkeling van hengelsport.  Er wordt op dit terrein op korte termijn ook een aanleg gedaan van meerdere diervriendelijke zaken.  Zo komen er onder meer een vleermuizenhotel, nestkasten voor diverse roofvogels, insectenhotels en schuilplaatsen voor egels en andere kwetsbare dieren.

Met het aanleggen van deze zone hopen ook de uitbaters van de handelszaken van het koopcentrum, dat er in de toekomst minder gesluikstort wordt en deze zone ook een prettige en aantrekkelijke zone wordt voor de bezoekende shoppers.

Dit initiatief wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers uit de vliegviswereld om zo een voorbeeld te scheppen naar buitenlands model.  In het Verenigd Koninkrijk is dit reeds een heel normale zaak bij de start van het hengelseizoen langs de stromen.

Om mee de mensen te sensibiliseren op gebied van sluikstorten en natuurbehoud, rekenen we graag op jullie aanwezigheid als persmensen.  Voor dit jaar staan er nog grotere acties op het programma waar we jullie graag zaterdag persoonlijk over vertellen.

De werken starten Zaterdag 04/03/17 vanaf 8u30 tot 17u ter hoogte van de parking aan het Koopcentrum, Noordlaan 1, 9630 Zwalm.

Willen jullie ondertussen wat meer over onze vereniging te weten komen?  Contacteer ons gerust, of bezoek onze website VVVA.be

 

Met vriendelijke groeten,

Vliegvissen Vlaamse Ardennen – VVVA vzw
0495/273087
info@vvva.be