Zwalmbeek

Ons kindje, de reden voor het ontstaan van VVVA vzw. De Zwalm(beek)vallei en al haar zijbeken is één van de mooiste, zoniet dé mooiste waters van Vlaanderen. Ze herbergt een van de nog oudste overlevende forelpopulaties diep in zijn bronbeken.

Typerend voor de beek zijn zijn vele molens, helder water, mooie populatie van stroomminnende vissen. Op 1 locatie na is de beek volledig opzwembaar voor de migrerende vissoorten. Deze locatie wordt in 2021 aangepakt, waarna de volledige beek tot aan de meeste bronnen bereikbaar zal worden voor de paai van diverse soorten.

Sinds 2016 is hier een herstelproject gestart voor beekforel, door het uitzetten van juviniele vissen, aanleggen van paaiplaatsen en het onderhoud ervan en het uitzetten van Vibertboxen om de mogelijkheid tot uitbroeden van eitjes te monitoren.

Op hengelgebied is dit een waar paradijs, alleen al om de reden dat er een enorm mooi evenwicht tussen de soorten is ontstaan, dankzij het meeneemverbod dat de vereniging wist af te dwingen bij de Vlaamse Overheid. Op die manier kan het evenwicht tussen de soorten zicht in stand houden. Dat resulteert in mooie vangsten binnen alle soorten die we in Vlaanderen kennen. Van beekforel tot winde, over snoek en baars, maar ook de unieke soorten serpeling en kopvoorn, die tot voor kort bijna uitgestorven waren in Vlaanderen.

Vissen in de Zwalmbeek mag, maar vangst moet meteen teruggezet worden – NUUS
(c) L.A.M.P.