Vissers Gezocht (M/V/X)

Het hing al eventjes in de lucht. Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw is dood, Lang leve Verenigde Vissers Vlaamse Ardennen vzw.

Met een nieuw logo, een nieuwe identiteit en een nieuwe missie, wil VVVA vzw zich actief inzetten op hun uitgebreide werkterrein. Sinds 01/01/2021 krijgen we extra water onder onze hoede.

Er wordt een contract afgesloten met de Oost Vlaamse Visserijcomisse en ANB voor de 4 extra meanders die onder onze hoede vallen en een traject van de Bovenschelde tussen de monding van de Osebeek en Zingembrug.

De Spettekraai

De 4 Schelde meanders kun je ook terugvinden op onze pagina: Spettekraai, Blarewater, Meilegem en Mesureput. Omdat we vinden dat elke visser inspraak en kennis moet toevoegen aan het nieuwe beheer zijn we op zoek naar vissers die willen aansluiten bij onze vereniging. Zowel als visser, medewerker in beheerswerken als hengelsteward Sportvisserij Vlaanderen zijn ze welkom.

Afhankelijk van het aantal nieuwe kandidaten zullen ook nieuwe activiteiten worden georganiseerd.

Heb je interesse en wil je even polsen wat dit project allemaal inhoudt? Laat het ons weten via onze contactfiche op vvva.be

Van zodra we zicht krijgen op mogelijke vergaderingen contacteren we alle kandidaten voor een infosessie.

Tot Dan!

12/01/2017 Oossebeek klaar voor vismigratie?

Al gehoord van de Oossebeek?  Deze beek ontspringt in de buurt van Oudenaarde en vloeit in de Boven-Schelde niet ver van Welden.  Een blinde vlek in de zo mooie Vlaamse Ardennen en dat is natuurlijk niet aan de snuffelpalen van VVVA ontgaan, want de stad Oudenaarde heeft het licht op groen gezet voor de heraanleg van de Oossebeek ter hoogte van de bekende Zwadderkotmolen.  In het kader van de herstelprojecten
van de zwadderkotmolen_materVlaamse Overheid voor stroomminnende vissoorten, waaraan VVVA vzw haar medewerking aan verleent, verdient de Oossebeek natuurlijk ook onze volle aandacht.

De Oossebeek staat niet in verbinding met de Zwalm of de Maarkebeek, maar mondt rechtstreeks uit in de Boven-Schelde.  Daarom zien wij deze beek ook als een belangrijke waterloop voor vismigratie en als paai- en opgroeigebied voor vissen die vanuit de Boven-Schelde optrekken.

Een unieke mogelijkheid waarbij alle betrokken partijen moeten proberen de Milieudienst van de stad Oudenaarde te overtuigen van het belang van vismigratie in deze beek, en van de nood aan biotoopverbeterende maatregelen voor het herstel van vissoorten zoals beekforel, serpeling en kopvoorn.

Intussen zij er, dankzij de tussenkomst van VVVA vzw, al contacten gelegd met de Milieudienst van de stad Oudenaarde.  Als gevolg daarvan worden de heren A. Dillen (vaste visserijbioloog ANB-PVC) en P. Boets (vaste visserijbioloog en entomoloog PCM) binnenkort uitgenodigd op de koffie in het stadshuis van Oudenaarde om de mogelijkheden te onderzoeken hoe alle betrokken partijen kunnen meehelpen voor het herstellen van het visbestand en de correcte heraanleg van de loop van de Oossebeek.  Zij kunnen ook vanuit hun expertise en met terugkoppeling met onze VZW, de milieudienst advies verlenen over wat de verschillende vissoorten nodig hebben qua vismigratie-oplossingen en biotoopverbetering.  Binnen afzienbare tijd staat er een bemonstering op de planning van beide heren om het huidige visbestand in de Oossebeek in kaart te brengen.

We blijven jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen!

G.V.